Välkommen till Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf:s hemsidor!

Kyrkoby Hem och Skola är en sammarbetslänk mellan skolan och hemmen.

Alla familjer med elever vid Kyrkoby Skola är medlemmar i Hem och Skola genom att betala en årlig medlemsavgift.

 

Verksamhet

Vi arrangerar eftermiddagsklubben Nyckelpigan samt planerar, arrangerar och understöder olika aktiviteter för skolans elever, t.ex. utfärder, disco, och klubbar. Vi hjälper också skolan vid behov med anskaffning av undervisningsmaterial och tillbehör.

Verksamheten finansieras genom understöd från olika fonder och stiftelser, eftisavgifter och intäkter från evenemang.

ETT STORT TACK TILL ALLA BIDRAGSGIVARE!

 

Att aktivt vara med och delta i föreningens verksamhet är ett bra sätt att lära känna andra föräldrar och barn. Kom med och ha roligt!

 

Link till Kyrkoby skola