Eftermiddagsklubben Nyckelpigan!

Att bedriva Nyckelpigan är den största och viktigaste formen av verksamhet för vår förening. Vi har kunnat erbjuda våra eftsbarn en kvalitativt bra eftstid. Finansieringen av eftisverksamheten byggs upp av deltagaravgifter, verksamhets bidrag och understöd från Vanda stad, stiftelser och fonder.

Som eftermiddagsverksamhetsledare fungerar Annika Halmén.

Nyckelpigan erbjuder eftis- och klubbverksamhet för Kyrkoby skolas elever i åk 1-6.