Kontakta oss!

 

Ordförande:

Catarina Stewen, cstewen@hotmail.com

Vice ordförande:

Kristian Pennala

Sekreterare:

Heidi Salovuo

Övriga styrelsemedlemmar:

Anna Baarman

Jan Björkroth

Laura Enckell

Lucas Snellman

Camilla Villberg

Eftisansvarig:

Annika Halmén, annika.halmen@eduvantaa.fi

Lärarrepresentant:

Per Wiander

 

Kontakta Kyrkoby skola

Kontakta Förbundet Hem och Skola i Finland